chippy

Temat: Ricie!
... żale, Gdy śmiało rozbrzmiewa w twej chacie; Mniej słónce w swym syrcu, Odwagę w niem mniej, A fejn ci bandzie i lżej. Michał Kajka napisał, ten co wiersze pisał na mazurskich...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,34281,61558486,61558486,Ricie_.htmlTemat: Do Amsterdamu
aand napisał: > ralston napisał: > > > Johanna Herdera nie znam. A ze starszych Mazurów to jeszcze znam Michała > > Kajkę, który rano wstawał i wierszem gadał ;))) > > Ale cy mazuzył? Nie mazuzył, bo to był Mazur z Mazur a nie z Mazowsza :)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10955,8908705,8908705,Do_Amsterdamu.html


Temat: Poeta mazurski - Michał Kajka
Nic, poza tym, że byli Mazurami. Gizewiusz był pastorem, człowiekiem wykształconym, żył o dobre sto lat przed Kajką (piszę bez sprawdzania, a jak udowodniłam, potrafię się w datach mylić) - zbierał ludowe pieśni z okolic Ostródy. Michał Kajka był mazurskim chłopem i cieślą, żył we wsi Ogródek, koło Ełku, czyli na drugim krańcu Mazur. Pisał wiersze w obronie języka polskiego, wiersze religijne i wiersze o przyrodzie. Zmarł tuż przed końcem II wojny światowej.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,38961333,38961333,Poeta_mazurski_Michal_Kajka.html


Temat: Poeta mazurski - Michał Kajka
Michał Kajka (1858-1940) " W drewnianym domku tuż nad jeziorem Cieśla po polsku wiersze układa" Ten najwybitniejszy mazurski poeta ludowy, pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Swoje pierwsze wiersz pisał ołówkiem stolarskim na deskach lub na skrawkach gazet. Jego wiersze przepełnione są patriotyzmem i miłością do rodzinnych stron. Tralala, to Kajka jako Mazur nie był katolikiem ? "Tęskność za ojczystą mową" O, ojczysta...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,38961333,38961333,Poeta_mazurski_Michal_Kajka.html


Temat: Poeta mazurski - Michał Kajka
Joł, Kajka buł Mazur i ewangelik. W posłowiu do tego tomiku wierszy piszą, że właśnie jego pieśni religijne były najciekawsze. Jedną zaraz wkleję - choć nie na czasie bo to Jutrznia mazurska na Gody. No ale za to będzie znać, że Michał kajka był ewangelikiem bo Jutrznia (a nie Pasterka, jak u katolików) była zwyczajem kościoła luterańskiego.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,38961333,38961333,Poeta_mazurski_Michal_Kajka.html


Temat: Poeta mazurski - Michał Kajka
W posłowiu do zbiorku poezji Michała Kajki Treny mazurskie Joanna Chłosta- Zielonka pisze: Na przełomie wieków (XIX i XX) Kajka ulegał różnorodnym poglądom na kwestię mazurską. Propaganda niemiecka łączyła ściśle wyznanie z przynależnością narodową. A zatem skoro Polak to katolik, mazur jest ewangelikiem, wiernym królowi pruskiemu i swojej pruskiej ojczyźnie. Sporo czasu upłynęlo, anim urodzony na ziemi pruskiej, niewykształcony chłop, wychowany w wierze ewangelickiej, odkrył prawdziwą tożsamość, zdołał poączyć swojego Boga z Polską i przywrócić Mazurów prawdziwej ojczyźnie. Dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym ujawnia się w poezji kwestia tożsamości narodowej. Powstają wiersze będące wyraźnym odzwierciedleniem historii Mazur i Warmii. Przykład odezwy wyborczej Michała Kajki do Mazurów napisanej w latach trzydziestych: Zbierzmy nasze siły społem, Choć nas toczą przykre ciosy, Wygłośmy spólnie ‘czołem’, Oddajmy swojemu głosy....
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,38961333,38961333,Poeta_mazurski_Michal_Kajka.html


Temat: Poeta mazurski - Michał Kajka
Poeta o poecie Poeta mazurski Erwin Kruk o poecie mazurskim Michale Kajce: Przed laty, gdy sposobiłem się do napisania większej pracy o pieśniarzu mazurskim, na podstawie bogatej dokumentacji, opublikowałem kilka tekstów, a wśród nich studium pt. "Treny mazurskie. O poezji religijnej Michała Kajki i jej genezie" [Kalendarz Ewangelicki,1983]. Starałem się tam wykazać, że pieśniarz mazurski nie jest jednym z wielu poetów ludowych, ale jedynym i niepowtarzalnym w dziejach całej polskiej kultury. Żaden samorodny twórca nie był osadzony tak głęboko i nie czerpał tak ze źródeł staropolszczyzny, jak Michał Kajka. O nim to, wiedziona poetycką intuicją, Anna Kamieńska napisała, że był "spóźnionym klasykiem literatury staropolskiej". Wielka to dystynkcja, ale jak się wydaje - ze wszech miar zasłużona. Staroświecki, na przekór modom, szedł Kajka przez zmienne i burzliwe zawirowania swej epoki tak, aby nie zachwiał się "stateczny krok staropolskiego wiersza". www.luteranie.pl/diec.mazurska/pl/
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,38961333,38961333,Poeta_mazurski_Michal_Kajka.html


Temat: Poeta mazurski - Michał Kajka
Jeszcze jeden wiersz, w którym Michał Kajka staje w obronie polskiego języka i prawa Mazurów do wielbienia Boga 'w macierzystej mowie': Czyli my ojczyste hymny, Z różnemi pieśniami, Mamy rzucić w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,38961333,38961333,Poeta_mazurski_Michal_Kajka.html


Temat: Przewodnik po ulicach
Ulica Michała Kajki Michał Kajka, mazurski poeta, ma swoją uliczkę w Olsztynie, niewielką ale rychtynie magiczną. Popatrzcie www.moje-fotografie.olsztyn.pl/index.php?idd=5&ido=163 Michał Kajka – o nim Władysław Gębik w 1945r. napisał ‘Niełatwe było życie Kajki, który toporem i kielnią musiał zarabiać na utrzymanie rodziny, a równocześnie czuł nieodpartą potrzebę zaspokojenia pisarskiego powołania. Na tle innych poetów mazurskich wiersze Kajki wyróżniają się walorami artystycznymi i treściami patriotycznymi, potwierdzają przywiązanie do ziemi urodzenia i są świadectwem polskości Mazur.’ (wg Jana Chłosty ‘Ludzie godni pamięci’ Sam Michał Kajka pisał o sobie ‘Moje dziecinne lata spędziłem w domu rodzicielskim, gdzie...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,48498255,48498255,Przewodnik_po_ulicach.html


Temat: "Uod jeziorecka i wziatru ido"
"Równolegle z nią wzrasta jednak, tak na Warmii i jak i na Mazurach, duch oporu. Wysuwają się na czoło nowe nazwiska nieugiętych działaczy społecznych, badaczy folkloru: Wojciecha Kętrzyńskiego, Jana Liszewskiego, ks. Walentego Barczewskiego i innych. Wzrasta popularność cieśli-poety mazurskiego, Michała Kajki. Jego wiersze poprzez "Gazetę Olsztyńską" i "Kalendarz Mazurski" trafiają do najbardziej odległych wiosek, ulegają przeobrażeniom, bogacą się w melodie, krążą wśród ... ze strony zaborcy, który mimo wygranego w 1920 roku plebiscytu, zdaje sobie sprawę, ze walka o dusze Warmiaków i Mazurów, walka z polskością nie jest absolutnie zakończona." cdnj
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,71133631,71133631,_Uod_jeziorecka_i_wziatru_ido_.html


Temat: Zapomniany psieśniarz mazurski.
Zapomniany psieśniarz mazurski. Michał Kajka (1858-1940) Przywróćmy jego pamięć. Kim był ten Kajka ? "Urodziłem się dnia 27 września 1858 roku w Skomacku w powiecie ełckim na Mazurach. Do pisania wierszy miałem nadzwyczajną chęć, może i trochę talentu." Kim był ten Kajka, którego zapomnianą mogiłę w Ogródku na Mazurach wyróżnił Związek Literatów Polskich w dniu 4 grudnia 1952 roku piękną granitową płytą z napisem: O ojczysta nasza mowo Coś kwitnęła nam przed laty, Zakwitnijże nam na nowo Jako kwitną w lecie kwiaty. Kim był ten Kajka, ten które lubił z czeladnikami przy ciesielce...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,60989903,60989903,Zapomniany_psiesniarz_mazurski_.html


Temat: Do Amsterdamu
Johanna Herdera nie znam. A ze starszych Mazurów to jeszcze znam Michała Kajkę, który rano wstawał i wierszem gadał ;)))
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10955,8908705,8908705,Do_Amsterdamu.html


Temat: Do Amsterdamu
ralston napisał: > Johanna Herdera nie znam. A ze starszych Mazurów to jeszcze znam Michała > Kajkę, który rano wstawał i wierszem gadał ;))) Ale cy mazuzył?
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,10955,8908705,8908705,Do_Amsterdamu.html


Temat: Ksiójżki
Naukowe Władysław Chojnacki - Dzieje ludności polskiej na Mazurach Władysław Gębik - folklor Warmii i Mazur i jego polscy badacze w XVIII, XIX i XX stuleciu Witold Doroszewski - prace dilektologiczne na Mazurach i Warmii Emilia Sukretowa - Biedrawina - legendy grunwaldzkie Tadeusz Oracki - zbiór pieśni mazurskich Gizewiusza Władysław Gebik - Rok Kajkowski trwa Tadeusz Oracki - M. Kajka - ludowy poeta i działacz mazurski Edward Martuszewski - nauka niemiecka a folklor Warmii i Mazur Stanisław Świrko - kancjonał pruski Teksty Ludowe Władysław Gębik - rękopis Thomasicka Jarosław Lisakowski - rękopis pieśni mazurskich Gizewiusza Praca Zbiorowa - opowiadania i obrzędy ludowe na Mazurach i Warmii Barbara Gębik - jak diabeł swoje dzieci chwalił Walenty Aleksandrowicz - ludowe zagadki mazurskie maryna Okecka - Bromkowa - folklor Warmii i Mazur w radio olsztyńskim RECENZJE Jan Basara - M. Zientara - Malewska, M. Lengowski, T. Ruczyński, A. Śliwa: Poezje Warmii i Mazur Władysław Kupiszewski - Michał Kajka: Zebrałem snop plonu Bibliografia Jadwiga i Władysław Chojnaccy - materiały do bibliografii etnografii mazur i Warmii za lata 1945 - 58 CZĘŚĆ OGÓLNA Kazimierz Ślaski - wieś pańszczyźniana w świetle dawnych przysłów Józef Ondrusz - Paweł Dobsinsky i jego dzieło Julian Krzyżanowski - Antonim Satke: Hlucinsky pohadhar Josef Smolka Piotr Wojciechowski - przyśpiewki i wiersze okupacyjne Rozprawy jak rozprawy - niekoniecznie musza...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,38999517,38999517,Ksiojzki.html


Temat: Znani Ełczanie / lub związani z Ełkiem /
Znani Ełczanie / lub związani z Ełkiem / Kayka M Michał Kajka (ur. 27 września 1858 w Skomacku, powiat ełcki, zm. 22 września 1940 w Orzyszu), polski poeta ludowy, działacz mazurski. ... końca życia. Od 1883 mieszkał na stałe w Ogródku koło Ełku wraz z żoną Wilhelminą z Karasiów (zm. 1937). Od ok. 17. roku życia pisał wiersze w języku polskim. Poznał znanego pisarza mazurskiego Marcina Gerssa. Pierwsze utwory poetyckie opublikował w "Mazurze" Jana Karola Sembrzyckiego (1884), w 1886 ogłosił korespondencję w "Nowinach Śląskich". W kolejnych latach jego wiersze ukazywały się w "Mazurze", "Gazecie Ludowej" (Ełk), "Mazurskim Przyjacielu Ludu". Jednocześnie rozpoczął działalność społeczną i polityczną. Od 1890 zajmował się biblioteką Towarzystwa Czytelni Ludowych w Ogródku, był w gronie założycieli Mazurskiej Partii Ludowej (1896), w 1907 uczestniczył w spotkaniu polskich działaczy z Mazur i Wielkopolski w Szczytnie. Działał także na rzecz sprawy polskiej w okresie plebiscytu, a w kolejnych latach w Zjednoczeniu Mazurskim i Związku Polskich Towarzystw Szkolnych. Na licznych spotkaniach narodowych deklamował swoje wiersze. Już w 1897 określony przez Niemców mianem "zatwardziałego Polaka", od lat 30. znajdował się pod stałą obserwacją nazistów. Uniemożliwiono mu m.in. udział w wycieczce Mazurów do Polski w 1930, ale mógł przyjąć w 1935 wizytę Melchiora Wańkowicza. W ostatnich latach życia część utworów ogłaszał anonimowo. Został pochowany w Ogródku. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski (1945), został także uhonorowany (w trakcie uroczystych obchodów 100-lecia urodzin) pomnikiem w Ełku oraz muzeum w Ogródku (otwartym w 1968). Przyczynił się do utrwalenia polskości na Mazurach. Za życia doczekał się zbioru Pieśni mazurskie (1927), po śmierci utwory Kajki ukazywały się m.in. w zbiorach: Wybór wierszy (1954), Wiersze wybrane (1958), Zebrałem snop plonu... (1958), Opowiadania uciesne (1970, wraz z utworami Michała...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,80,34446308,34446308,Znani_Elczanie_lub_zwiazani_z_Elkiem_.html


Temat: Kalendarium septymbrowe
1912- W Dębowcu Wielkim koło Nidzicy urodził się Fryderyk Późny, działacz społeczno-oświatowy na Warmii i Mazurach. 1934- Urodziła się Brigitte Bardot, francuska aktorka, gwiazda filmowa, uosabiająca w latach 50. obyczajową emancypację ... Odsłonięcie pomnika Michała Kajki w Ełku. 1978- Zmarł nagle Jan Paweł I – 261 papież Kościoła katolickiego. Wypełniał swe funkcje tylko 33 dni (ur. 17.10.1912). 1986- Zmarła Ewa Szelburg-Zarembina, pisarka i...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,68441611,68441611,Kalendarium_septymbrowe.html


Temat: WIELKI KAROL
tym, że konstatacje autora opracowań przyjmowano na wiarę, bez próby sprawdzenia, skąd Karol Małłek czerpał ducha mazurskiego. Co prawda, jeśli chodzi o "Wesele mazurskie", to na niektóre jego elementy, jak choćby...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,38446,59202606,59202606,WIELKI_KAROL.html